Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de ARKIMEDES regeling

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de ARKIMEDES regeling

De SERV gaf advies over de ARKimedes-regeling. Het Activeren RisicoKapitaal-plan moet leiden tot het structureel activeren van risicokapitaal naar KMO’s. Daarmee wil de Vlaamse regering aansluiten bij het Pact van Vilvoorde. Het feit dat men de problematiek van de risicokapitaalmarkt wil aanpakken door de geëigende knowhow en expertise van de sector in te schakelen is positief. Wel dient de relatie van de nieuwe maatregel ten aanzien van de bestaande maatregelen ter stimulering van risicokapitaal, in het bijzonder de garantieregeling risicokapitaal, uitgeklaard te worden. Er moet m.a.w. een globaal beleidskader voor risicokapitaal uitgewerkt worden. Wat de doelgroep betreft, moet de nodige selectiviteit betracht worden.