Advies over de uitdagingen voor de sector aangepaste tewerkstelling

Advies over de uitdagingen voor de sector aangepaste tewerkstelling

De sector van de aangepaste tewerkstelling, omvattende de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, bevindt zich momenteel in een economisch, maatschappelijk en bestuurlijk veranderende omgeving. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat zowel de sector als de beleidsverantwoordelijken geconfronteerd worden met enkele openstaande vragen die op korte termijn een invulling vereisen. Zo stelt de raad dat het beleid dringend op zoek moet gaan naar een oplossing voor de plaats die het Subsidieagentschap zal vervullen in het nieuwe bestuurlijk landschap, en dat op korte termijn moet werk gemaakt worden van het experiment supported employment zoals ook het ‘Actieplan 2004 Personen met een arbeidshandicap’ vermeldt.