Advies over subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen

Advies over het ontwerp van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen

De SERV werd op 20 februari bij hoogdringendheid om advies gevraagd over het ontwerpbesluit voor de subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen. Deze regeling is dringend omdat de bestaande regeling per 1 januari 2002 door de EU werd opgeschort. Dit besluit regelt de subsidies voor de uitbouw van een modern en kwalitatief hoogstaand economisch netwerk van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen via de nieuwe instrumenten van het inrichtingsplan en het beheersplan. De raad ziet in het ontwerp goede aanknopingspunten om een performante en kwaliteitsvolle ruimtelijk-economische infrastructuur te ontwikkelen. Belangrijk is wel dat de doelstellingen kunnen gehaald worden voor de gehele ruimtelijk-economische infrastructuur. Dit is nu niet het geval.