Advies over de standaarden voor beoordeling van competenties in functie van een titel van beroepsbekwaamheid

Advies over de standaarden voor beoordeling van competenties in functie van een titel van beroepsbekwaamheid

Om uitvoering te geven aan het decreet inzake de titels van beroepsbekwaamheid (BS 26.11.2004) moeten onder meer standaarden worden ontwikkeld. Deze worden afgeleid uit de beroepsprofielen die de SERV in samenwerking met de sectoren maakt. Standaarden zijn een referentiekader om de competenties van een individu te beoordelen in een beroepscontext. Deze aanbeveling geeft weer wat de sociale partners onder een standaard verstaan, aan welke principes een standaard moet voldoen en hoe een standaard wordt opgebouwd. De SERV argumenteert ook waarom het ontwikkelen van standaarden een zaak is van de sociale partners.