Advies over de overgangsrichtnota 2001-2002 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen

Advies over de overgangsrichtnota 2001-2002 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering moet tweejaarlijks een richtnota opstellen waarin zij haar beleid tegenover de GOM’s bepaalt en opdrachten omschrijft die in dit beleid moeten gesitueerd worden. Voorliggende richtnota wordt beschouwd als een overgangsrichtnota die zodra de voorgenomen beleidsintenties zijn gerealiseerd, wordt vervangen door een beheerscontract met het nieuwe ‘Vlaams huis van de onderneming’, waarvan de huidige GOM’s de provinciale antennes zullen zijn. Het is onduidelijk in welke mate de in de beleidsbrief en in de richtnota opgenomen opties werkelijk hun doorwerking zullen hebben. De raad wijst op de onduidelijkheid (structuren) en de onzekerheid (personeel) die dergelijke werkwijze met zich meebrengt.