Advies over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

Advies over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 13 april 1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

In zijn advies bevestigt de SERV een aantal voorstellen die reeds t.a.v. het ontwerp van uitvoeringsbesluit van 13 april 1999 van voormalig minister Kelchtermans werden geformuleerd. Zo blijft de raad voorstander van het voorzien in een afzonderlijke erkenning voor het uitoefenen van selectieactiviteiten. Ook in dit ontwerp van minister Landuyt wordt hiervoor geen afzonderlijke erkenning voorzien. Dat is wel het geval voor andere types van arbeidsbemiddelingsactiviteiten zoals uitzendarbeid en outplacement.