Advies over het hoger beroepsonderwijs

    Advies over het hoger beroepsonderwijs

    De SERV gaf advies over het voorontwerp van decreet voor het Hoger Beroepsonderwijs. De sociale partners zijn voorstander van de principes van dit onderwijsniveau. Het situeert zich tussen het secundair en het hoger onderwijs en zorgt voor middengeschoolden met een sterke voeling met de werkvloer. Werkplekleren is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding en het aanbod aan nieuwe HBO-opleidingen wordt mee bepaald door de sectoren.
    De raad ontwaart een aantal zwakkere punten in de concrete uitwerking van het HBO. Aangezien het HBO kansen moet bieden aan een ruime en diverse doelgroep van lerenden is een sterk EVC-beleid nodig en dat wordt niet of onvoldoende uitgewerkt. Het belangrijk aspect werkplekleren wordt te weinig verankerd en geoperationaliseerd. Er zal een HBO van niveau 4 zijn (leidt tot een certificaat) en een HBO van niveau 5 (leidt tot een graduaat) en dat zal volgens de SERV partners voor onduidelijkheid zorgen, zowel voor de lerenden als voor de werkgevers die hen moeten tewerkstellen.

    Thema's en trefwoorden