Advies over de uitvoering van het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur en de voorgestelde amendementen op dat decreet

  Advies over de uitvoering van het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur en de voorgestelde amendementen op dat decreet

  De sociale partners in de SERV zijn nooit akkoord gegaan met het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur zoals het in het voorjaar 2009 werd gestemd. De redenen hiervoor waren o.m. dat het maatschappelijk draagvlak voor het decreet en meer in het bijzonder de beroepskwalificaties niet was gewaarborgd, dat de kwaliteit van het beoogde resultaat evenmin was gegarandeerd, met name door de inschalingmethode die in de pilootprojecten werd gebruikt
  en die door alle deelnemers negatief werd beoordeeld ook in een licht aangepaste vorm, en dat het decreet volgens de sociale partners in zijn huidige vorm onuitvoerbaar was.
  Tijdens de zomer van 2009 is door de sociale partners in de SERV vervolgens gewerkt aan een alternatief voorstel, dat volgens hen een uitweg kan bieden uit de bestaande impasse en ook een traject kan zijn voor het bereiken van een werkbaar compromis.
  De voorstellen die in dit advies worden gedaan zijn ook compatibel met vorige adviezen en standpunten van de SERV over het European Qualification Framework en de Vlaamse kwalificatiestructuur.

  Thema's en trefwoorden