Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XX

  Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XX

   

  De SERV maakte met haar advies een aantal opmerkingen betreffende het voorontwerp van decreet Onderwijs XX aan
  minister Smet over. De raad spreekt zijn appreciatie uit voor het voeren van een vrijstellingenbeleid in het secundair
  onderwijs en voor het structureel maken van de knelpuntpremie die onderwijskosten voor ouders doet afnemen. Voor
  deze laatste maatregel maar ook voor het toekennen van investeringsmiddelen aan scholen daadwerkelijk middelen
  uitgetrokken worden.
  Wat betreft levenslang leren krijgen de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs
  respectievelijk  onderwijsbevoegdheid op vlak van Nederlands tweede taal  CVO en Nederlands tweede taal BE.
  De raad schaart zich achter de doelstelling van het wegwerken van de wachtlijsten voor deze taalopleidingen
  maar via voldoende basisomkadering op het correcte niveau, dat bovendien de werkelijke groei weerspiegelt.

  Thema's en trefwoorden