Advies over de discussienota kwalificaties en competenties, een Vlaamse kwalificatiestructuur, een eenduidige ordening van kwalificaties

Advies over de discussienota kwalificaties en competenties, een Vlaamse kwalificatiestructuur, een eenduidige ordening van kwalificaties

De Raad onderschrijft de intentie om tot een Vlaamse kwalificatiestructuur te komen, maar is van oordeel dat de voor advies voorgelegde discussienota volstrekt onvoldoende is om daarvoor engagementen op te nemen. De SERV somt daar diverse redenen voor op. Wat de ervaringsbewijzen betreft, stelt de Raad klaar en duidelijk dat de voortgang daarvan niet mag afhankelijk zijn van een kwalificatiestructuur, dat ze niet kunnen onderworpen worden aan nieuwe procedures in het kader van een kwalificatiestructuur en dat ze als rechtgeaarde kwalificaties onmiddellijk dienen ‘erkend’ en ingeschaald. De SERV-partners kunnen op basis van de discussienota geen engagement nemen dat verder gaat dan de bereidheid om de grondslagen voor een Vlaamse kwalificatiestructuur grondig te bespreken en bij te sturen.