Advies over het decreet betreffende de sectorconvenants

Advies over het decreet betreffende de sectorconvenants

De SERV-partners staan volledig achter het initiatief van minister Vandenbroucke om de sectorconvenants, samenwerkingsakkoorden tussen de Vlaamse overheid en de sectorale sociale partners, een decretale verankering te geven. De sectorconvenant is een belangrijk instrument voor het realiseren van een sectoraal beleid dat versterkend werkt ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid. Wel vragen de sociale partners dat de centrale aansturing sterker en regelmatiger verloopt, binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overleg Comité.