Advies over het communautair initiatief Equal voor de periode 2000-2006 en de toepassing ervan in Vlaanderen

Advies over het communautair initiatief Equal voor de periode 2000-2006 en de toepassing ervan in Vlaanderen

Op 14 april 2000 lanceerde Europees Commissaris Anna Diuamantopoulou het nieuwe Communautaire Initiatief EQUAL als vervolg op de vroegere Communautaire Initiatieven Werkgelegenheid en ADAPT.
De Vlaamse sociale partners wijzen erop dat het nieuwe Communautaire Initiatief voor een periode van 7 jaar zal gelden en wensen met deze aanbeveling de uitwerking van het initiatief in Vlaanderen beter af te stemmen op het Vlaamse actieplan in het kader van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren in Vlaanderen.
Reeds eerder gaven zij op aan welke de grote thema’s zijn die in Vlaanderen prioritair zouden moeten gelden.  Met deze aanbeveling wensen zij dieper in te gaan op de verschillende thema’s en meer concrete oriëntaties aan te bieden aan de bevoegde Minister en zijn diensten.