Advies levenslang leren: visie en partnerschap

advies op eigen initiatief

Om de synergie en samenwerking rond levenslang leren over de sectoren en beleidsdomeinen Werk, Economie en onderwijs heen te versterken, wil Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw een gemeenschappelijke visie rond levenslang leren ontwikkelen en een platform levenslang leren oprichten.

Met dit advies op eigen initiatief wil de SERV input leveren om een ambitieus beleid rond levenslang leren te realiseren en een nuttige invulling van het platform te verzekeren. De SERV geeft zijn visie op levenslang leren mee en ontwikkelt vijf strategische doelstellingen vanuit zijn theoretisch kader voor levenslang leren. De SERV geeft aan waarom hij het platform hernoemt tot een partnerschap. Verder formuleren de Vlaamse sociale partners mogelijke opdrachten voor het partnerschap levenslang leren. In de bijlage neemt de SERV vier voorbeelden uit het buitenland op die ter inspiratie kunnen dienen voor het partnerschap levenslang leren.