Advies industrieel KMO-beleid

advies op eigen initiatief

man in magazijn op vorkliftEen competitieve industrie staat garant voor groei en dus is er nood aan een sterk beleid ter ondersteuning van de industriële activiteit. De SERV wil met zijn advies de aandacht te vestigen op het belang van de Vlaamse industriële KMO en de rol van de overheid in het optimaal betrekken van deze KMO’s in het industrieel ondersteuningsbeleid.
 
Concreet doet de SERV aanbevelingen op twee niveaus. In eerste instantie benadrukt hij in de lijn van zijn eerdere adviezen het belang van een stimulerend flankerend beleid gericht op incentives tot ondernemerschap via het bevorderen van het algemeen ondernemingsklimaat. In tweede instantie doet de SERV een aantal specifieke aanbevelingen voor het Vlaamse industriële KMO-beleid, gericht op het wegwerken van de groeibelemmeringen waarmee de industriële KMO’s worden geconfronteerd. De SERV wil met deze concrete aanbevelingen zijn bijdrage leveren voor een efficiënt en doeltreffend Vlaams industrieel KMO-beleid.