Advies geïntegreerd EVC-beleid

Vlaams minister van Onderwijs Jeugd Gelijke Kansen en Brussel
Pascal Smet
Discussienota naar een geïntegreerd EVC-beleid

Zowel de minister van Onderwijs als de minister van Werk kwamen op vrije korte tijd met een discussienota over het erkennen van verworven competenties. De SERV koos er voor om over beide nota's één advies uit te brengen. De raad is van mening dat beide ministers samen een discussienota moeten voorleggen vertrekkende vanuit de idee van een levensfasegericht loopbaanmodel. Het zichtbaar maken en erkennen van verworven competenties is cruciaal in het stimuleren van levenslang en levensbreed leren en overstijgt de beschotten tussen het initiële formele leren en het non-formele leren. 

Contactpersoon: Mieke Valcke