Advies interregionale mobiliteit van de werkzoekende

Advies interregionale mobiliteit van de werkzoekende

Recent sloot Vlaanderen twee samenwerkingsakkoorden af betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden. Op 24 februari 2005 kwam het samenwerkingsakkoord  tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie.  Op 4 mei 2006 kwam er het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de samenwerking inzake arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. De SERV vond het aangewezen beide adviesvragen te bundelen in één document. Gezien beide samenwerkingsakkoorden een problematiek aanpakken die de sociale partners expliciet delen en gezien beide samenwerkingsakkoorden reeds op het niveau van VESOC werden besproken, spreekt de SERV zich in een eerste deel van het advies positief uit omtrent het voornemen tot decretale verankering van de samenwerkingsakkoorden. Vermits de sociale partners echter waarnemen dat de realisatie van de geformaliseerde goede voornemens niet steeds even vlot van start ging, wenst de SERV deze vragen tot advies aan te grijpen om enkele kernpunten met de betrekking tot de realisatie op te lijsten. Dit vormt de focus van het tweede deel van dit advies.