Advies doorrekening certificatenkosten

advies op eigen initiatief
Advies uitgestelde doorrekening van certificatenkosten voor groene stroom en WKK

zonnepanelen in landschap met windmolens en koolzaadveldAl jaren bouwt Vlaanderen schulden op door niet alle groenestroom- en WKK-certificatenkosten door te rekenen in de elektriciteitsfactuur. Dat lijkt gunstig voor de portemonnee van gezinnen en bedrijven, maar is niet verstandig, zeggen de Vlaamse sociale partners. Zo schuiven we de kosten mét rente door naar de toekomst. De SERV-studiedienst becijferde dat de uitgestelde kosten eind 2013 1,2 miljard euro bedragen en tegen eind 2015 verder oplopen tot 1,8 miljard euro als er niets gebeurt. De sociale partners vragen de Vlaamse Regering om het probleem snel aan te pakken en de nog niet betaalde factuur rechtvaardig te verdelen.