Advies wijziging energiedecreet - stuk 948 (2010-2011)

Voorzitter Vlaams Parlement
Jan Peumans
Advies wijziging energiedecreet - stuk 984 (2010-2011)

Op 15 maart 2011 ontving de SERV een adviesvraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Vlaams parlement, stuk 948 (2010-2011) - Nr. 2). Het betreft een ontwerp met wijzigingen aan het groenestroom- en warmtekrachtcertificatensysteem. In zijn antwoord verwijst de SERV naar zijn advies van 1 december 2010 over het amendement van de Vlaamse Regering bij het programmadecreet 2011. Tal van bepalingen uit het huidige ontwerp zijn immers identiek of gelijkaardig aan de bepalingen opgenomen in dat eerdere amendement dat uiteindelijk - mee op advies van de SERV - als zelfstandig ontwerp van decreet werd ingediend. Volgens de SERV blijft zijn advies van 1 december 2010 immers relevant voor de parlementaire bespreking van het ontwerp van decreet.

Contactpersoon: Peter Van Humbeeck