Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Op vraag van de Vlaamse minister van Inburgering formuleerden de SERV en de commissie Diversiteit een advies omtrent het ontwerp van decreet ter wijziging van het huidige inburgeringsdecreet. In het advies wordt onder meer ingegaan op de kwalitatieve invulling van de trajecten, de combinatie inburgeren en werken, de introductie van het inschrijvingsgeld en de waarborg, de invoering van administratieve boetes en tenslotte de uitreiking van een  inburgeringsattest. Daarnaast verleende de SERV en de commissie Diversiteit ook advies op het ontwerp van decreet ter wijziging van het inwerkingsbeleid. Hierbij lag de focus op de in het ontwerp voorziene sanctionering en de positie van de oudkomers.