Actieplan digitalisering. De transitie naar een digitale samenleving

    Aanbevelingen en acties

    De digitalisering schept enorme kansen voor meer welvaart en welzijn voor iedereen. Ze vergroot tegelijk ook bestaande uitdagingen en creëert er nieuwe. De opgave om het volle potentieel te realiseren, is daardoor gigantisch. Technologisch, maar ook vooral maatschappelijk en politiek-bestuurlijk. De digitalisering zorgt voor een ongeziene testcase voor de slagkracht, weerbaarheid en wendbaarheid van het beleid en de samenleving. Niet slagen is geen optie.  
    De startpositie van Vlaanderen is niet slecht. Maar de digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn diepgaand. Alle sectoren geraken doordrongen van digitale technologie en de versnelling is duidelijk voelbaar. Mee zijn en blijven is cruciaal. Enkele kleine maatregelen in de marge volstaan niet. Een volwaardige digitale agenda is nodig voor alle beleidsdomeinen.
    De Vlaamse sociale partners vinden het hoog tijd dat Vlaanderen een versnelling hoger schakelt: onderwijs, arbeidsmarkt, economie en overheid moeten zich sneller aanpassen aan de digitaliseringstrend en de ontwikkelingen niet zozeer ondergaan, maar vooral mee sturen. Daarom formuleren de sociale partners, in aanvulling op de eerdere startnota en visienota van de SERV, een hele reeks aanbevelingen en acties om samen met de Vlaamse Regering en andere actoren de overgang naar een digitale samenleving nu aan te pakken. Deze aanbevelingen moeten de basis vormen voor de noodzakelijke digitale agenda voor Vlaanderen.