Tien jaar Commissie Diversiteit - tien beleidsprioriteiten

    Naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan schuift de Commissie Diversiteit tien beleidsprioriteiten met betrekking tot evenredige arbeidsdeelname naar voor. De commissie benadrukt dat ook na de verkiezingen van 25 mei 2014 de nieuwe Vlaamse Regering verder zal moeten inzetten op ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’. Dat is een kerndoelstelling die de Vlaamse Regering en de sociale partners in het Pact2020 hebben vastgelegd. Om zowel de algemene werkzaamheidsgraad te verhogen als ook de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen richting de Pact2020-doelstellingen, zijn bijkomende inspanningen nodig. De competenties van de kansengroepen moeten meer worden aangesproken. Er moet worden ingezet op het effectief realiseren van gelijke kansen en gelijke behandeling.