Advies wijzigingsdecreet mep- en gelijkekansendecreet

    Vlaams minister van Onderwijs Jeugd Gelijke Kansen en Brussel
    Pascal Smet
    Wijziging decreet evenwichtige participatie v/m in advies- & bestuursorganen en decreet Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

    De Commissie Diversiteit vindt het goed dat er een aantal wijzigingen in het mep-decreet (meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid) en het gelijkekansendecreet worden doorgevoerd. De Commissie Diversiteit vindt de toevoeging van genderidentiteit en genderexpressie aan de lijst van beschermde kenmerken een goede zaak.

    De Commissie Diversiteit is tevreden over de toevoegingen van gender, handicap en integrale toegankelijkheid als thema’s binnen de open coördinatiemethode. De Commissie Diversiteit wijst er wel op dat integrale toegankelijkheid ruimer gaat dan infrastructuur en vraagt dat ook op het vlak van informatie doestellingen zouden worden vastgelegd.  De Commissie Diversiteit stelt vast dat er tot op heden nog geen rapportering is geweest met betrekking tot het mep-decreet en dringt er op aan om sneller werk te maken van een rapportering dan de voorziene deadline van december 2014