Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid

  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans

  Al jaren hanteert de Vlaamse overheid, als één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, streefcijfers voor het tewerkstellen van kansengroepen. Ondanks inspanningen is er weinig resultaat. Het aantal personen met een handicap of chronische ziekte die werken bij de overheid gaat er zelfs op achteruit. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen er op aan om alle kansen te benutten en bv. in te zetten op stages en studentenjobs voor deze doelgroepen. Zo leren ze de Vlaamse overheid als werkgever kennen en volgt nadien misschien een reguliere job. Ook meer oog hebben voor competenties en niet alleen voor diploma’s kan de diversiteit stimuleren.

  Samenwerking met
  SERV