Advies Gelijkekansen- en diversiteitplan 2014 Vlaamse overheid

    Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur Inburgering Toerisme en Vlaamse Rand
    Geert Bourgeois

    Het algemeen streefcijfer voor personen van allochtone afkomst die werken bij de Vlaamse overheid moet verhoogd worden naar minstens 10%. Dat schrijven de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Commissie Diversiteit in hun advies over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan van de Vlaamse overheid voor 2014. Het huidige streefcijfer van 4% stemt niet overeen met de realiteit van vandaag en is veel te laag. Verder vragen de SERV en de Commissie Diversiteit dringend actie van de Vlaamse overheid om het reeds verlaagde streefcijfer van 3% voor personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte te behalen.

    Thema's en trefwoorden