Definitie Sociale Innovatie

  Definitie van sociale innovatie van de SERV

  In 2009 publiceerden de sociale partners van de SERV een definitie van sociale innovatie, in een advies gericht aan Minister Frank Vandenbroucke. Die luidt als volgt:

  Sociale innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking tot de processen inzake arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is zowel de performantie als de kwaliteit ervan duurzaam te verhogen. Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit de visie en missie van de organisatie en komen tot stand in overleg met de (rechtstreeks) betrokkenen.

  Toelichting

  Uit de SERV-definitie kunnen we afleiden dat sociale innovatie, net als andere vormen van innovatie, niet gaat om zomaar verandering(en) doorvoeren. Innovatie gaat om bewust doorvoeren van verandering(en) om een bepaalde strategie te bereiken. Bij sociale innovatie is dat zowel het verhogen van de bedrijfsperformantie als de kwaliteit van de arbeid.

  Sociale innovatie vloeit voort uit de missie en visie van een organisatie. Dit veronderstelt dat er een rode draad loopt tussen de diverse initiatieven die een bedrijf of organisatie neemt op het vlak van technologische innovaties, product- en diensteninnovaties, procesinnovaties en organisatorische innovaties. Maar ook dat de organisatie een kijk heeft op de langere termijn en vanuit de eigen bedrijfsmissie zorg draagt voor een gunstig toekomstperspectief van de organisatie en een evenwicht zoekt tussen afwegingen op de korte en lange termijn.

  Tot slot, merken we op dat technologische proces- en productinnovaties niet het onderwerp van dit project vormen. Toch kunnen innovaties op deze terreinen samenhangen met sociale innovaties. Bijvoorbeeld doordat technologische innovaties ook gevolgen hebben voor de wijze waarop het werk is georganiseerd. Of nog, het bewust gelijktijdig doorvoeren van technologische en organisatorische veranderingen.

  Meer informatie

  Onderzoeksproject Sociale Innovatie in de BedrijfspraktijkAan de hand van gevalstudies in ondernemingen in Vlaanderen beschrijven we voorbeelden van wat sociale innovatie in de praktijk kan inhouden. Er wordt ook dieper op de definitie ingegaan.