De projecten van de Stichting Innovatie & Arbeid over arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties gaan over:

    • nieuwe uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en organisatieverandering, op bedrijfsniveau en binnen sectoren
    • opleiding en vorming waaronder formele opleiding, werkplekleren en andere vormen van competentieontwikkeling
    • werking en dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt en de rol van het arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktinstrumenten daarbinnen.

    Om de drie jaar voert de Stichting Innovatie & Arbeid een enquête uit naar de toepassing van nieuwe innovatie-, organisatie- en arbeidsconcepten (IOA) in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen.

    Arbeidsmarkt is een thema waarover de SERV ook beleidsadviezen uitbrengt en overleg organiseert.