Sectorprofiel werkbaar werk: Vrije beroepen

In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd volwaardig werk hebben (werkzaamheids-graad) maar ook dat ook de kwaliteit van het werk (werkbaarheidsgraad) verbetert. Om die kwa-liteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid de 'werkbaarheidsmonitor'. In 2007 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse zelfstandige ondernemers. De tweede meting werd uitgevoerd in 2010.

In deze nota brengen we de belangrijkste gegevens samen voor de vrije beroepen.

Alle informatie voor de zelfstandige ondernemers vrije beroepen is samengevat in een fiche.