SERV op Europese conferentie oudere werknemers

Het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseerde samen met het Labour Market Observatory op 20 juni een conferentie over de activering van oudere werknemers en de humanisering van arbeid.
De namiddagsessie van de conferentie stond in het teken van de Vlaamse situatie. Het SERV-secretariaat was betrokken bij de voorbereidingswerkzaamheden en kon 2 sprekers aanbrengen. Paul Berckmans (Stichting Innovatie & Arbeid) gaf een toelichting bij de resultaten en bevindingen van de werkbaarheidsmonitor. Bjorn Cuyt (UNIZO) presenteerde goede praktijkvoorbeelden bij Vlaamse kmo's. Oud-voorzitter van de SERV Xavier Verboven modereerde het debat dat daarna plaatshad.

Uit de toelichtingen en uit de discussies achteraf bleek hoe groot de verschillen én de noden zijn in het activeringsbeleid van de Europese lidstaten. Het beeld ziet er voor Zweden en de Scandinavische landen totaal anders uit dan voor de landen uit Oost- en Centraal-Europa. De Europese Unie staat dus nog voor grote uitdagingen.

De presentaties en het verslag van deze conferentie komen weldra op de website van het Europees Economisch en Sociaal Comité ter beschikking.

Europees Economisch en Sociaal Comité 

EESC conferentie sprekers