Werkgelegenheidsakkoord iedereen nodig, iedereen mee

40 voorstellen voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Met het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee: 40 voorstellen voor de Vlaamse arbeidsmarkt’ willen de sociale partners een aantal cruciale uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken. Deze uitdagingen die voor de coronacrisis al bestonden, worden structureler en nijpender. De arbeidsmarktkrapte is terug van nooit weggeweest. Bijna alle sectoren en bedrijfstakken staan onder druk omwille van het tekort aan arbeidskrachten. Vacatures raken niet ingevuld en productie en dienstverlening aanbieden, wordt soms moeilijk. Tegelijk zijn er nog steeds een groot aantal mensen die omwille van diverse redenen niet actief (kunnen) participeren aan de arbeidsmarkt. De werkbaarheid van de jobs blijft eveneens cruciaal om tot meer werkzaamheid te komen. Daarnaast blijft Vlaanderen achterop hinken in haar deelname aan levenslang leren ten opzichte van het Europese gemiddelde. Om deze structurele uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken, doen de sociale partners in dit werkgelegenheidsakkoord 40 concrete voorstellen.

De sociale partners willen op korte termijn een forse versnelling hoger schakelen.

De sociale partners stellen via vier pijlers oplossingen voor om de krapte en mismatch aan te pakken en daarbij naar duurzame tewerkstelling en een inclusieve arbeidsmarkt te evolueren. De vier pijlers zijn:

  • Bouw een resultaatgericht activeringsbeleid uit.
  • Ga voor een doorgedreven opleidingsbeleid.
  • Zet versterkt in op werkbaar werk.
  • Benut de kansen van interregionale mobiliteit en economische migratie.