Akkoord tussen de sociale partners m.b.t. werkgelegenheid

Akkoord tussen de sociale partners m.b.t. werkgelegenheid

Het werkgelegenheidsakkoord (1998-2000) gaf een kader en een aantal hefbomen voor het streven naar meer duurzame werkgelegenheid.  De economische groei heeft de situatie op de arbeidsmarkt duikelijk veranderd. Na een periode van hoge werkloosheid heerst er enerzijds meer en meer een tekort aan arbeidskrachten, terwijl anderzijds de werkloosheid in bepaalde regio's en bij bepaalde doelgroepen een actievere aanpak vereist.