Standpunt van de Vlaamse sociale partners i.v.m. het actieplan 'Een Leven Lang Leren in goede banen'

Standpunt van de Vlaamse sociale partners i.v.m. het actieplan 'Een Leven Lang Leren in goede banen'

De SERV nam een standpunt in over de nota van de regering "Een leven lan leren in goede banen". De doelstellingen uit het Pact van Vilvoorde, de top van Barcelona, de ongelijke participatie van volwassenen inzake permanente vorming en de nood aan investering in de opleiding van werklozen kregen te weinig aandacht. De rechten- en plichtenbehandeling inzake leven lang leren en een globale visie over leven lang leren voor arbeidsgehandicapten ontbreken. De SERV is wel verheugd over de nieuwe actielijn levensbreed leren en de inbreng van de sociaal-culturele sector.