Standpunt van de sociale partners i.v.m. het actieplan van de Vlaamse Regering inzake leven lang leren

  Standpunt van de sociale partners i.v.m. het actieplan van de Vlaamse Regering inzake leven lang leren

  De Vlaamse sociale partners hebbe het actieplan getoetst aan hun kaderaanbeveling van juli 2000 inzake leven lang leren.
  De SERV meent dan ook dat het actieplan leven lang leren van de Vlaamse Regering in globo zeer positief is. De meest positieve punten zijn :
  - een gemeenschappelijke aandacht vanuit Onderwijs, Economie en Werkgelegenheid;
  - de erkenning van de rol van de sociale partners;
  - het opnemen van een aantal nieuwe pistes;
  - de vertaling van een deel van de engagementen in concrete actiepunten waarop een timing werd gezet.

  Thema's en trefwoorden