Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de instemming verdrag inzake erkenning van diploma's hoger onderwijs in EU

    Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de instemming verdrag inzake erkenning van diploma's hoger onderwijs in EU

    Briefadvies over het ontwerp van decreet houdende instemming met het 'Verdrag inzake de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese regio', opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997 (de 'Lisbon Recognition Convention')

    Thema's en trefwoorden