Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een European Credit System for Vocational Education and Training-ECVET

Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een European Credit System for Vocational Education and Training-ECVET

ECVET is een methode om kwalificaties te beschrijven in onderdelen (‘units’) waaraan creditpunten worden toegekend. Personen die van de ene leeromgeving of –context overstappen naar de andere kunnen daardoor leerresultaten transfereren en accumuleren.
De Raad gaat akkoord met de principes van ECVET, nl. bevorderen van mobiliteit en van levenslang leren, maar stelt vast dat deze ambities met het huidige voorstel niet kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor is de tekst te vaag. Een verankering van ECVET op de realiteit van de arbeidsmarkt en dus van de sociale partners is een nodige en noodzakelijke voorwaarde voor slagen van dit initiatief. De SERV doet hiertoe een aantal voorstellen.