Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

    Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

    Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding ten aanzien van de hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap.

    Thema's en trefwoorden