Advies Werkervaring

Op eigen initiatief
Advies Werkervaring

De vernieuwde regelgeving voor de werkervaring (WEP) is bijna twee jaar oud. In dit advies reageert de SERV op de aanbevelingen van een recent evaluatieonderzoek. Zo wenst de SERV een aanzet te geven voor een proces dat leidt tot een aanpassing van het wettelijk kader.