Advies voorontwerp van decreten EVC & GKK

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC) & Het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK)

De aandacht voor de erkenning van verworven competenties (EVC) en een bijhorend kwaliteitstoezicht op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK) is niet nieuw. De pauzeknop werd in dit dossier echter verschillende jaren ingedrukt. De SERV is dan ook zeer tevreden dat de draad met het voorontwerp van decreet over het geïntegreerd beleid voor de EVC en over het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een GKK. Gezien de inhoudelijke samenhang, worden beide voorontwerpen van decreet samen geadviseerd.

De Vlaamse Regering beoogt met deze kaderdecreten een geïntegreerd beleid met impact. De SERV onderschrijft deze doelstelling ten volle, maar plaatst vraagtekens bij de daadwerkelijke realisatie ervan. Er wordt nu enkel een algemeen kader vastgelegd waarop elk betrokken beleidsdomein de eigen aanpak moet enten. Differentiatie tussen beleidsdomeinen blijft dus mogelijk en wordt op een aantal cruciale punten zelfs in de hand gewerkt. In zijn advies schuift de SERV een negenpuntenprogramma voor echt geïntegreerd beleid mét maatschappelijke impact naar voren:

  1. Zowel de bedrijfs- als de onderwijswereld erkennen en onderschrijven het belang van EVC ten volle.
  2. Het toepassingsgebied van het EVC-decreet wordt uitgebreid naar plus-achttienjarigen in het leerplichtonderwijs.
  3. De startfocus van een EVC-traject is minstens een deelkwalificatie.
  4. De sectoren worden actief betrokken bij de opmaak en assessment van standaarden.
  5. Over alle beleidsdomeinen heen gelden dezelfde rechten en één transparante en laagdrempelige regeling voor financiële bijdrage van EVC-kandidaten.
  6. Er is één GKK met neutraal en onafhankelijk extern kwaliteitstoezicht voor alle beleidsdomeinen.
  7. De vrijstellingen voor beroepskwalificaties worden uitgebreid tot en met niveau 5 (en bij uitbreiding tot en met niveau 8).
  8. Ongeacht de procedure van kwaliteitstoezicht, is er automatische vrijstelling van niveau 1 tot en met niveau 5 (en bij uitbreiding tot en met niveau 8).
  9. Er is een uniforme behandeling van zowel publieke als private beroepskwalificerende trajectaanbieders.