Advies regeling alternerende opleidingen

adviesvraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Crevits
Besluit VLaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 10.06.2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen