Advies programmatie duaal leren in secundair onderwijs

  advies op vraag
  Vlaams minister van Onderwijs
  Hilde Crevits

  Het toenemend aantal onderwijsverstrekkers die duaal aanbieden toont aan dat de interesse voor Duaal Leren zienderogen stijgt. Dat moet zich nu ook vertalen in een groeiend leerlingenaantal. De SERV stelt vast dat het overgrote deel van de programmatieaanvragen zich situeert in de zevende jaren van het BSO, waar niet de grootste leerlingenaantallen zitten. Technisch onderwijs (TSO) en secundair-na-secundair (Se-n-Se) scoren erg laag (33 op 397 programmatieaanvragen). Om van Duaal Leren een sterk merk te maken, zijn beduidend meer duale opleidingen met dubbele finaliteit nodig.

  Uit de bevraging van de sectoren die de SERV via Syntra Vlaanderen organiseerde, blijkt een gunstig advies voor 85% van de aanvragen, 15% krijgt een ongunstig advies. De redenen om een ongunstig advies te geven zijn onvoldoende spreiding, een risico op onvoldoende leerwerkplekken en het ontbreken van expertise en/of uitrusting op de lesplaats.

  De SERV geeft dan ook volgende aanbevelingen voor de beslissing over de programmatie 2019 - 2020: vermijd overaanbod, garandeer expertise en infrastructuur bij de start van elke opleiding en vermijd versnippering. Voor de volgende programmatieaanvraag dient een analyse te gebeuren waarom bepaalde standaardtrajecten niet of te weinig georganiseerd worden. Sectoren zijn vragende partij voor een groter aanbod van verschillende standaardtrajecten, niet in het minst van de tien standaardtrajecten waarvoor nu geen enkele programmatieaanvraag is ingediend. Het aantal opleidingen en aanbieders duaal in TSO en Se-n-Se moet omhoog.