Advies over voorontwerp decreet wijziging decreet 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende lerarenambt en decreet 14 juli 1998 houdende div. maatreg. mbt het sec. ond. en wijziging decreet 25 februari 1997 betreft basisonderwijs

    Advies over voorontwerp decreet wijziging decreet 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende lerarenambt en decreet 14 juli 1998 houdende div. maatreg. mbt het sec. ond. en wijziging decreet 25 februari 1997 betreft basisonderwijs

    De SERV heeft opmerkingen bij twee punten uit dit voorontwerp, nl. de zelfstandige stage en het beheer van de vervangingspool door de VDAB.

    Thema's en trefwoorden