Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal- economische raden van de regio en de regionale sociaal- economische overlegcomités

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal- economische raden van de regio en de regionale sociaal- economische overlegcomités

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal- economische raden van de regio en de regionale sociaal- economische overlegcomités.