Advies over het voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad

    Advies over het voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad en het voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs

    Volgens de SERV is het een goede zaak dat de participatieregeling in scholen met dit nieuwe decreet wordt gestroomlijnd en verduidelijkt. Ten aanzien van het luik over de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de SERV kritischer. De bevoegdheden van de SERV worden namelijk uitgehold door verschillende bepalingen in het decreet, o.a. de bepaling dat het advies van de SERV over voorontwerpen van decreet inzake onderwijsaangelegenheden wordt uitgebracht door de vertegenwoordigers van de SERV in de VLOR moet worden geschrapt. Maar ook de bevoegdheden van de VLOR en de autonomie van die instelling worden door een aantal bepalingen ingeperkt, met name over de samenstelling van de delegaties en werkgroepen, de besluitvorming en de openbaarheid daarvan, het aanstellen van de leidende ambtenaren, en de p

    Thema's en trefwoorden