Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de indeling in zorgregio's en samenwerking en programmatie van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de indeling in zorgregio's en samenwerking en programmatie van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de indeling in zorgregio's en samenwerking en programmatie van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.