Advies over het voorproject van het Nationaal Actieplan leefmilieu en gezondheid 2008-2013

    Advies over het voorproject van het Nationaal Actieplan leefmilieu en gezondheid 2008-2013

    Het voorontwerp voorproject van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP) 2008-2013 bevat specifieke projecten die het aantal gevallen van ademhalingsproblemen bij kinderen moeten doen dalen. SERV en Minaraad hebben algemene opmerkingen bij de afbakening, situering en toegankelijkheid van het voorontwerp. Ze betreuren het gebrek aan informatie evenals het gebrek aan betrokkenheid van de (maatschappelijke) actoren bij de opvolging van NEHAP. Nochtans is het bijzonder belangrijk dat onderzoekers en eerstelijnsactoren, die vertrouwd zijn met de toestand op het terrein en die het vertrouwen genieten bij de bevolking, informatie uitwisselen met elkaar. De Raden vragen zich ook af of er voldoende middelen en mankracht voorzien worden voor de uitvoering van het plan.SERV en Minaraad vragen ook meer aandacht voor het toepassen of ontwikkelen van een ‘blootstellingsmodel’. Ten slotte formuleren de Raden vragen en opmerkingen bij de projecten uit het NEHAP.