Advies over het voorontwerp van decreet aanpassing regelgeving tertiair onderwijs

    Advies over het voorontwerp van decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs

    De SERV sluit zich aan bij een aantal principes en objectieven van het voorontwerp van decreet en maakt 3 specifieke opmerkingen.

    Thema's en trefwoorden