Advies over prioritaire projecten voor het erkennen van competenties

    Advies over prioritaire projecten voor het erkennen van competenties

    Het advies dat op vraag van de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme werd uitgebracht op 10 juli over prioritaire projecten voor het erkennen van verworven competenties (EVC) bouwt voort op het kader dat vorig jaar werd geschetst door de Werkgroep EVC, opgericht door de Vlaamse regering. De randvoorwaarden voor succesvolle EVC worden geëxpliciteerd. In de voorgestelde projecten wordt een combinatie gemaakt van doelgroepen met leer-, werk-, en bemiddelingsprojecten. Er zijn voorstellen die betrekking hebben op verkorting van leertrajecten, op inburgering, op efficiëntere instroom in basiseducatie, op instroom in de overheidssector en onderwijs, op erkennen van bepaalde competenties (talen, ICT-basisvaardigheden), op loopbaanbegeleiding, op snellere instroom in de zorgsector.

    Thema's en trefwoorden