Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

    Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

    De SERV heeft twee adviezen rond ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Het eerste gaat over de gemeentelijke ontwikkelingsconvenants, het tweede over de waarborgverlening voor financiering sinstellingen die microkredieten in het Zuiden verstrekken.

    Thema's en trefwoorden