Advies over de lokale diensteneconomie

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Advies over de lokale diensteneconomie

De Vlaamse minister van Sociale Economie wenst de maatregel van de Lokale Diensteneconomie (LDE) te optimaliseren en vroeg betrokken stakeholders concrete voorstellen tot aanpassing uit te werken. De SERV formuleert in zijn advies onder meer voorstellen inzake de doelgroepafbakening, de aard van de dienstverlening en de adviesfunctie in de erkenningsprocedure. De optimalisatie van de LDE kan voor de SERV wel niet los gezien worden van de plaats en rol die de LDE krijgt in het gehele kader van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.