Advies over de flexibilisering van het hoger onderwijs

    Advies over de flexibilisering van het hoger onderwijs

    De SERV werd op 27 mei 2002 om advies gevraagd over de herstructurering van het hoger onderwijs. De SERV vond een adviestermijn van 1 maand te kort om dit grondig te bespreken en te adviseren. Daarom nam de raad zich voor om een aantal thema’s meer ten gronde te bespreken en de minister hierover een aanbeveling te bezorgen.  De flexibilisering van het hoger onderwijs is het eerste thema dat de raad behandelt. De SERV meent dat de flexibilisering van het hoger onderwijs een uitdaging is om op de ontwikkelingen van onze maatschappij en de veranderende behoeften van de studenten een positief antwoord te bieden. Maar flexibilisering mag geen doel op zich zijn en houdt voorwaarden in zoals een modulair onderwijssysteem en een creditsysteem.

    Thema's en trefwoorden