Advies krijtlijnen Vlaams economisch relancebeleid

advies op eigen initiatief

Met het advies Krijtlijnen voor een Vlaams economisch relancebeleid willen de sociale partners constructief bijdragen aan de werkzaamheden van het Economisch relancecomité. De SERV waardeert de genereuze relance-inspanningen van de Vlaamse overheid in de eerste fase van de coronacrisis. In een volgende fase moeten relancemaatregelen selectiever en meer op maat zijn om de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt de nodige zuurstof te geven, het vertrouwen en de koopkracht van consumenten en producenten te ondersteunen en domino-effecten te beperken.

Voor de SERV is het van groot belang dat het relancebeleid synergiën realiseert met maatschappelijke uitdagingen en verplichtingen voor de middellange en lange termijn (economisch, sociaal, ecologisch). De digitalisering en de versterking van de Vlaamse innovatiekracht in lijn met de SDG’s en de EU Green Deal vormen de speerpunten van het toekomstig Vlaams economisch relancebeleid voor meer groei, jobs, welzijn en duurzaamheid.